׃
_Pλ_P λ_PƵλ_P sҺλӋl{λ_P l{λӋ 1151׃ 3851׃

SBWZ-2480ض׃

  Դ  ߣ
   

SBWZ-2480ض׃

SBWZ-2480ض׃yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

SBWϵЎż򎧟ض׃DDZ-SϵЃxеĬFbʽض׃͆Ԫżͬ׃һwֱӜyNI^У2001600湠ȵҺw͚w|ĜضȣضD׃cż̖ȵ420mAyһݔ̖@ʾӛ{xӋCһĜض׃ɏVұʯ͡pʳƷеȸTyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

SBWZ-2480ض׃_SBWZ-2480/WZPK-430/431/231ض׃bƷcyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

l          ׃СͻģɰbڟżĽӾȣɠһwض׃yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

l          һwض׃ڹIFֱݔ4~20mA̖@ӼʡȥFa̖Lx^еĿ֔_yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

l          ׃ȸߡĵͣʹíhضȹɿڲzܷY׃͝mڐӬFhʹáyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

l          оԻУܣżض׃˜ضԄaܡyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

l          VȿcżγһwFbYҲģKbڙzyOСyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

SBWZ-2480ض׃_SBWZ-2480/WZPK-430/431/231ض׃ҪgָyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

żyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

늄ӄSƫyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

żyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

ֶ̖yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

ȼyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

ʹÜضȹyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

SƫtyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

t~yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

EyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

0600yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

±1.5±0.004tyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

±2.5±0.0075tyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

tyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

KyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

0800yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

±1.5±0.004tyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

±2.5±0.0075tyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

K10KyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

SyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

0600yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

6001300yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

±1.5±0.0025tyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

K30K6yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

ByUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

600800yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

8001600yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

±0.0025tyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

±4±0.005tyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

~~yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

~yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

TyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

-40350yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

±0.5±0.004tyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

±1±0.0075tyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

tyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

NyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

-401200yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

±1.5±0.004tyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

±2.5±0.0075tyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

ע1tyضȣ棩yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

    2Sƫȡ^һֵyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

KyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

KľȵȼAByUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

ֶ̖Pt100      0ʱֵR0=100±0.06ΩAyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

R0=100±0.12ΩByUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

SƫΔt():yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

Pt100±(0.15+0.002OtO)(A)yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

Pt100±(0.30+0.005OtO)(B)yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

Cu50±0.1%R0yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

Cu100±0.1%R0yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

푑rg0.5<90SyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

׃yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

ݔ룺裺Pt100Cu50Cu100yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

żK.E.S.B.T.N.yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

̷Χ420mAֱźźųżĺźųԡyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

㹫ʽ Δ=Δ1+Δ2yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

Δ1ż裩ʲӦyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

Δ2׃ݔ`Δ2=±0.5%FSyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

ͷʽyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

׃Դ늉dz12Vdz35V~늉24VyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

ؓdOؓd谴ʽӋ㣺yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

RLmax=50×(Vmin12)(24Vrؓd0600Ωxã~ؓd250Ω)yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

hyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

a.hضȣ25桫80棨ΣU70棩yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

b.ȣ5%95%yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

c.Cеӣf≤55Hz<0.15mmyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

d.܇՚в׃gĽ|yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

e.hضӰ푣≤0.05%/1yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 SBWZ-2480ض׃_SBWZ-2480/WZPK-430/431/231ض׃̖ʾyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

SyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

ByUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

WyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

ҎyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

ԪyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

MyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

xyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

׃yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

ԪyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

oyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 

ͨyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

RyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 

żyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

ZyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

   
 

2yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 

ӦضȳyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

4yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 

ݔcݔ̖ʾyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

ݔ|yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

0yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 

ͨyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

żyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

   

1yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 

Et~yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

2yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 

KtyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

3yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 

SK10KyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

4yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 

BK10K6yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

5yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 

T~~yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

8yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 

NtyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

   

1yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 

Cu50ͭyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

4yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 

Pt100yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

8yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 

ǸʹԪyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

·yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

0yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 

ҎyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

1yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

eyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

/yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

   
 

WRyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

WZyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

ϵеYyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

   

WRyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

WZyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

ϵеYyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

   

WRyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

WZyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

ϵеYyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

   

oyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

ҎyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

KyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

byUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

afyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 

SyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

ByUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

WyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

-yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

/yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 

SBWR-2180/230ஔWRE230yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

SBWZ-2480ض׃_SBWZ-2480/WZPK-430/431/231ض׃YyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

l          ż裩ض׃ɟż׃MɡyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

l          żżԪܡߺеҪݣߵĽߺкͱͬyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

l          żԪװżMɣԪװMɡyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

l          ܣҪ͸ߜءĥʴܳܜضȼ׃õԼ㹻ĻеǿȣֲֲͬƺŵIJֹƳɡyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

l          ߺϽƳɣΪˮʽȼIP65yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

l          ׃ɿ塢ǰ塢·塢ȽMɣù𽺽ⷽʹԪܷڿڣ˲ɲжyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

SBWZ-2480ض׃_SBWZ-2480/WZPK-430/431/231ض׃̖ҎyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

żض׃ҎyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

̖yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

ֶ̖yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

SBWR-2180yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

EyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

0400yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

0600yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

SBWR-2280yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

KyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

0400yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

0600yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

0800yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

01000yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

SBWR-2380yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

SyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

6001600yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

SBWR-2880yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

NyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

0400yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

0600yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

0800yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

01000yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

01200yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

SBWR-4180yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

EyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

0600yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

SBWR-4280yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

KyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

01100yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

SBWR-4380yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

SyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

01600yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

SBWR-4480yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

ByUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

01600yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

SBWR-4580yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

TyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

0400yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

SBWR-4880yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

NyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

01200yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

SBWZ-2180yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

Cu50yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

-50150yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

SBWZ-2280yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

Cu100yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

-50150yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

SBWZ-2480yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

Pt100yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

0500yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

-100200yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

SBWZ-4480yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

Pt100yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

-200500yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

עҎⶩyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

SBWZ-2480ض׃_SBWZ-2480/WZPK-430/431/231ض׃b̶λyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

װ̶װãɷ̶ֹá׶ι̶ơ̶mʽYߴyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

ֱαo̶ܹݼyyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

oֱdyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

MyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

hyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

SyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

D0yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

m/syUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

dzʹÉMPayUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

Φ16yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

M27×2yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

32yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

32yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

Φ40yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 

10yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

Fαo̶ܹݼyyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 

M33×2yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

33yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

36yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

Φ48yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

80yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

30yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

̶myUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

Φ16yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

D2yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

D1yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

D0yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

D0yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

HyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

hyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

6.4yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

Φ95yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

Φ65yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

Φ45yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

Φ14yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

15yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

2yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

/mmyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

עyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

150200250300400500750100015002000yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

lCr18Ni9TiyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

0Cr18Ni12M02TiyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

o̶װyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

̶ݼyM27×2yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

ӷʽyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

̶mʽyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

75100150200250yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

lCr18Ni9TiyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

̶ݼyFαoM33×2yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

1502002503004005007501000yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

lCr18Ni9TiyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

0Cr18Ni12M02TiyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

o̶װyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

̶ݼyM27×2yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

ӷʽyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

̶mʽyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

75100150200250yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

lCr18Ni9TiyUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

̶ݼyFαoM33×2yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

 yUu׃_ѹ׃_Һλ׃_ض׃

롰SBWZ-2480ض׃ص֪ʶ Technique
ܸȤă Technique
cPĮbƷ Technique
 ProductsClass
dȤĮbƷTechnicalnews
˫ضȼ ܲѹ׃ ԉ׃ ɢ艺׃ l{_P ͶʽҺλ׃ ˫Һλ׃ һ廯ض׃ ηҺλ׃
MuӋ|l{ҺλӋ| |ŷҺλӋ||Ĥ|| ĥż|ȻӋ|s՚Ӌ|ʽw|Ӌ| Ӌ| |ͶʽҺλӋ|
oʽҺλӋ|żضȼ|늽ӵ㉺|܉|ѹУx|EJA׃|
ߣ0517-86998326 86998328 18952302362 13915186942 棺0517-86998327
3051TG׃ x޹˾ ׃ Һλ׃ ѹ׃ Ȩ / © ַʡнҵ԰